Magisch Nederland

Magisch Nederland is een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het epicentrum ligt in het noordwesten van Europa.
In het zuiden wordt het begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. Dit zijn dezelfde grenzen als Nederland. De hoofdstad is Bicker. Dit is ook gelijk de regeringszetel.

Magisch Nederland heeft rond de 250.000 inwoners, waarvan er 132.000 wonen in de vier grootste steden (Bicker, Gouwberg, Ponderloo en Groenestein). Iedere stad heeft wel een middelbare school, maar er zijn 4 grote, bekende scholen (zie Middelbare scholen).

Geschiedenis

Sinds 1816 is Magisch Nederland een onafhankelijke substaat van Nederland. Magisch Nederland is ontstaan vanuit twaalf provinciën die ieder zelf hun regelgeving hadden (en hierbij meer dan eens de normale regels aan hun laars lapten). Bij vele provinciën was het bestuur verdeeld, zoals dat nu ministeries zouden worden genoemd. Met het ontstaan van Magisch Nederland zijn de ministeries verenigd tot één bestuursorgaan voor geheel Magisch Nederland.
Magisch Nederland heeft nooit oorlog gehad, maar is wel betrokken geweest in voornamelijk de tweede wereldoorlog, omdat de Magisch Nederland grondgebied deelt met normaal Nederland.
In 1980 verenigde Suriname zich en besloot om bij Magisch Nederland te horen, nu echter als provincie.

Zie Geschiedenis van Magisch Nederland

Steden

Er zijn 17 erkende steden. Om een stad te zijn moet er worden voldaan aan drie voorwaarden. Minstens 95% van de inwoners moet ingeschreven staan als burger van Magisch Nederland. Er moeten minstens 1.000 inwoners zijn. Als laatste moet de plaats zijn afgeschermd van normalen.
Er wordt een verschil gemaakt tussen stad en grote stad. Grote steden hebben namelijk meer dan 10.000 inwoners.
Magisch Nederland telt slechts vier grote steden. Bicker is de grootste stad met meer dan 49.000 inwoners. Hierna volgt het snel groeiende Gouwberg met 40.000 inwoners. Dan komt Ponderloo met 31.000 inwoners en Groenestein is net aan een grote stad met 12.000 inwoners.

Het reizen tussen de steden gebeurd door middel van De Witte Waterweg. Er zijn zelfs verbindingen naar een aantal normale steden.

Zie Bicker en De Witte Waterweg

Bestuur

Magisch Nederland wordt bestuurd door de Twaalf Verenigde Ministeries der Magische Nederlanden. In de volksmond wordt dit De Ministeries genoemd. Eens in de vijf jaar worden er verkiezingen gehouden. Uit deze verkiezingen worden de zetels in de Raad verdeeld. De Raad kan ministers aannemen of ontslaan als deze hun taak niet naar behoren uitvoeren. De Raad bestaat uit 70 zetels en wordt evenredig verdeeld naar het aantal stemmen, mits de kiesdrempel van 3 zetels is bereikt. De drie grootste partijen in de Raad zijn: Partij voor Meer Magie, Partij voor Magisch Nederland en de vrije Hollandse partij. Hierin is de Vrije Hollandse Partij meer links, Partij voor Meer Magie is meer rechts en de Partij voor Magisch Nederland zit hier tussenin en herkent zich vooral in de conservatieve standpunten.

De Verenigde Ministeries worden voorgezeten door de minister president Albrecht Merdue (Partij voor Meer Magie). Hieronder is een lijst met de huidige Ministeries, hun Minister en bestuurlijke informatie die hierbij hoort.

Verenigde Ministeries van Veiligheid – Adelinde de Jongh (Partij voor Meer Magie)

De Verenigde Ministeries van Veiligheid zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van Magisch Nederland. Dit wordt uitgevoerd door het Combatantenbureau Magisch Nederland (CbMN). Magisch Nederland heeft officieel geen eigen leger. Het CbMN heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk moet afleggen tegenover de Ministeries. Het hoogste gerechtshof (Het Hof van Justitie) is op dezelfde manier georganiseerd. Zo blijft er een trias politica.

De Stormbrekers van het College der Elementen beschermen tegen de natuurkrachten.

Belangrijke regels omtrent veiligheid is wel dat iedere toverstok op naam moet worden gezet. Hierdoor kan een toverstok worden gebruikt als identiteitsbewijs, zo kun je je op ieder moment legitimeren. Wanneer erom wordt gevraagd kunnen Combattanten de laatstgebruikte spreuk van een toverstok te weten komen.

Ook is het verboden om te vliegen.

De Verenigde Ministeries van Binnenlandse zaken – Nico ter Steen (Partij voor Meer Magie)

De Ministeries zijn verantwoordelijk voor de democratie, persoonsadministratie, informatie, cultuur, huisvesting, bouw, verkeer (waaronder De Witte Waterweg) en overige zaken die niet meer bij andere Ministeries terecht kunnen.

De koers van de gulden met de euro wordt door het ministerie op 10:1 gehouden. Omwisselen van gulden naar euro of vice versa kan alleen worden gedaan bij daarvoor bestemde kantoren als je een reden hebt om dit te moeten wisselen. Als deze reden wordt afgekeurd is kun je niet wisselen of je moet dit voor een veel te hoge prijs doen op de zwarte markt.

De Verenigde Ministeries van Financiën – Bram Verbeek (Partij voor Magisch Nederland)

Ieder jaar moet Magisch Nederland 5,9% van het NBP betalen aan normaal Nederland. Dit wordt doorgevoerd naar de normale burger via de loonbelasting en ondernemersbelasting.

Er zijn importheffingen, maar er is geen exportheffing.

In plaats van btw is er het Tiendenrecht, dit is 10% belasting op de omzet, tenzij goederen of diensten hiervoor zijn vrijgesteld.

De Verenigde Ministeries van Gezondheid – Maarten van der Grach (Partij voor Meer Magie)

Wanneer men naar een Staatshospitaal en/of Staatshulpverlener gaat is dit gratis, deze worden namelijk betaald door de Ministeries. Om een Staatshulpverlener te worden moet men aan de eisen voldoen.

Verzekeringen zijn allemaal via verzekeringsmaatschappijen. Ongevallenverzekeringen en ziekteverzekeringen worden meestal collectief geregeld binnen een gilde. Het gilde kan echter hun leden niet verplichten om mee te doen aan het collectief.

Pensioen wordt op eigen verantwoording opgebouwd via een Pensioenrekening. Dit is een vorm van lijfrente waar geen inkomstenbelasting over hoeft te worden betaald.

Door de gilden is het bij de meeste banen normaal om een uitkering te krijgen na ontslag, maar dit is niet wettelijk vastgesteld.

De Verenigde Ministeries van Educatie en Onderzoek – Thygo Bergendal (Partij voor Meer Magie).

Er is een leerplicht voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, maar 95% gaat hierna door naar de middelbare school. De basisscholen worden door de Ministeries beheerd, geregeld en betaald.

Middelbare scholen zijn niet van de Staat en worden daarom betaald door de ouders of filantropische instellingen.

Magische Middelbare School: De school wordt per leerling gefinancierd door de stad Bicker.

Het Bos der Ontwikkeling: De leerlingen die hierheen willen, maar niet het geld voor de kostschool kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor een beurs.
Het Kruispunt: De school wordt gesponsord, dus als leerling hoef je alleen de selectie te halen.
Kennis Eiland: De school wordt gesponsord en er is geen selectie.
Er is vaak nog huisonderwijs in de wat meer afgelegen dorpen of bij rijke families.

Maaltijden moeten worden geregeld door de scholen voor de duur dat de leerlingen aanwezig zijn. Als de school overnachtingen aanbiedt moet er dus ook diner en ontbijt worden geregeld naast de lunch.

Het meeste onderzoek wordt gedaan door rijke hobbyisten of uitmuntende wetenschappers die geld weten te verkrijgen van rijke lui die er het nut van zien.

Er wordt wel wat onderzoek gefinancierd door de Ministeries, maar dit heeft belang dan dat onderzoek in normaal Nederland heeft. Het publiceren van onderzoek wordt in de vakbladen gedaan, als het al wordt gepubliceerd.

Het College der Elementen onderzoekt veel aan elementen. Daarnaast worden door het CdE alle nieuwe magische uitvindingen gecontroleerd op veiligheid voor de Verenigde Ministeries van Veiligheid. Als laatste geeft het CdE advies aan verschillende Verenigde Ministeries.

De Staatshospitalen hebben een onderzoeksafdeling.

Een aantal gilden doen ook onderzoek binnen hun werkgebied.

Goudsmit onderzoek en ontwerpt nieuwe, magische voorwerpen.

De Verenigde Ministeries van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties- Julia d’Azur (Partij voor Magisch Nederland)

Door de Magie Crisis zijn de Verenigde Ministeries van Buitenlandse zaken veel van hun contact met het magische buitenland kwijt.

Verder ontfermen deze Ministeries zich over de steeds groter wordende stroom Groot-Brittannische vluchtelingen.

De Verenigde Ministeries van Buitenlandse zaken heeft ook het contact met normaal Nederland en het Koninkrijk.

De Verenigde Ministeries van Niet-menselijke en Humanoïde zaken – Jan van der Decken (Vrije Hollandse Partij)

Deze Ministeries houden zich bezig met regelgeving over deze bijzondere groep inwoners of gevaren voor inwoners. Ook wordt binnen de Ministeries deze grens bepaald.

Daarnaast hoort de Fabeldierenbescherming hier ook bij.

Er is een Staatsreservaat, maar er zijn meerdere privé reservaten, zoals die van de Koichi familie en het Vrije Hollandse Reservaat.

Normaal Nederland

De relatie met normaal Nederland is gecompliceerd. De twee staten proberen weinig met elkaar in aanraking te komen, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het helpt natuurlijk niet dat het grondgebied wordt gedeeld. De meeste magische mensen weten dat er normalen bestaan, maar er zijn families waarin ze daar niet over praten. Aan de andere kant wordt Magisch Nederland geheim gehouden voor normaal Nederland. Normaal Nederland krijgt hiervoor betaald. Door deze betaling en doordat veel normalen schuw, vreemd of zelfs agressief reageren op magiërs wordt er ook maar weinig contact gezocht met normalen. Door de achterdocht en doordat Magisch Nederland weinig contact heeft met normalen zijn er veel technologieën niet bekend in Magisch Nederland. Er wordt geen gebruik gemaakt van internet, televisie, telefoons, auto en dergelijke.